Tuesday, 19 November 2013

Laras Bahasa (Laras Sains)Laras Bahasa
    Laras bahasa bermaksud gaya atau cara penggunaan khususnya dalam bahasa Melayu. Suatu laras bahasa bermaksud variasi bahasa yang boleh dipilih daripada sekumpulan variasi bahasa atau jenis bahasa yang ada pada setiap pengguna bahasa. Menurut Ure dan Ellis (1977) laras bahasa merupakan jenis-jenis bahasa yang digunakan mengikut situasi yang berlainan. Hilliday pula mendefinisikan laras bahasa sebagai variasi bahasa yang berbeza berdasarkan fungsi dan boleh berubah-ubah mengikut situasi yang berlainan. Penggunaan laras bahasa yang berlainan ditentukan oleh beberapa faktor iaitu ciri-ciri keperihalan sesuatu peristiwa bahasa dan ciri-ciri linguistik yang terdapat dalam mengungkapkan sesuatu idea.
    Menurut Abdullah Hassan bidang sains sosial mencakupi pelbagai cabang iaitu bidang sains politik, antropologi, sosiologi, ekonomi, pengurusan, psikologi sementara sosial kemanusiaan terdiri daripada bidang bahasa, budaya dan sastera. Manakala sains tulen pula terbahagi kepada bahagian-bahagian selain daripada bidang sains sosial seperti fizik, biologi, kimia dan teknologi. 
Ciri Keperihalan
1.    Gaya bahasa yang digunakan khusus untuk ilmu sains tulen dan teknologi.
      Gaya bahasa merujuk kepada pelisanan dan penulisan yang digunakan. Laras sains merupakan laras bersifat ilmiah atau akademik kerana laras sains sering menggunakan istilah-istilah sains untuk tujuan akademik terutamanya menghuraikan dan menerangkan setiap idea yang berunsur teknikal dan fakta jelas dan selalunya berkaitan dengan uji kaji dan penyelesaian masalah. Laras sains menggunakan gaya bahasa yang khusus hanya untuk mengungkapkan istilah-istilah dalam subbidang sains tulen dan istilah-istilah moden yang selalunya berkaitan dengan teknologi baru.
         Contoh: sel-sel kelenjar kolon merembeskan mukus yang berfungsi untuk melancarkan pergerakan kandungan kolon kea rah rektum. Cecair yang dirembeskan bersifat alkali.

            Gaya bahasa laras sains juga dikenali dengan bahasa saintifik kerana laras sains selalunya menggunakan istilah dan nama yang saintifik yang hanya dirujuk dalam ilmu sains dan teknologi.
            Contoh nama saintifik dalam bidang biologi:
                                     I.        Rambutan – Nephelium Lappaceum
                                    II.        Ayam – Gallus-gallus Domestica
                                   III.        Padi – Oryza Sativa
                                  IV.        Katak Puru – Bufo Melanosticus
            Contoh nama saintifik dalam bidang teknologi:
                                     I.        Keyboard – papan kekunci(butang yang mewakili abjad dan nomboryang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer)
                                    II.        Mouse – tetikus (sejenis peranti komputer yang digunakan untuk mengawal kursor dan untuk memilih objek pada tabir paparan komputer)
                                   III.        Telescope – teleskop(alat yang bentuknya seperti tiub panjang dan mampunyai kanta di dalamnya untuk melihat objek yang sangat jauh misalnya bintang)
                                  IV.        Wallpaper – kertas dinding

2.    Penggunaan istilah atau kata dalam laras ini yang mempunyai ketaksaan yang tinggi kerana laras sains mementingkan ketepatan makna dan faktana laras sains sememangnya menggunakan kosa kata yang tepat, khusus dan teknikal.

Contoh dalam bidang sains kejuruteraan:
                              I.        Resonant cross section - keratan rentas salunan/ keratan lintang salunan
                            II.        Potenziometer solution - meter upaya penyelesaian
                           III.        Rule no later Handcuffs rain - kaedah gari selambat hujan
                          IV.        Equilibrium point - titik keseimbangan


3.    Dibahagikan kepada empat subbidang utama:
a.          Fizik
Sains fizik adalah cabang ilmu yang berkaitan dengan kajian sifat-sifat sesuatu benda, keseimbangan dan pergerakan benda serta sifat alam semula jadi seperti cahaya, kelajuan, kemampatan, suhu, tenaga suria, medan elektronik dan sebagai-sebagainya.
Contoh:
·         Graviti – daya tarikan yang mengerakkan jasad-jasad kea rah pusat sesuatu cakerawala seperti bumi.
·         Zarah – bahagian kecil sesuatu jirim misalnya atom, molekul, elektron.
·         Stereometri – ilmu ukur ruang atau isi padu sesuatu benda pepejal.

b.            Biologi
Biologi pula merupakan subbudang sains yang mengkaji tentang struktur,
fungsi, perkembangan, taburan dan proses dalam hidup pada benda-benda
hidup.
Contoh:
·         Spora - biji-biji sel yang menjadi benih bagi tumbuh-tumbuhan yang tidak berbunga, misalnya cendawan dan kulat.
·         Arteri – saluran darah yang membawa darah yang mengandungi oksigen keluar daripada jantung untuk mengalir ke seluruh badan.
·         Tendon – serat tisu yang kenyal berfungsi untuk menyambungkan otot dan tulang.

c.           Kimia
Merupakan ilmu sains asas yang berkaitan dengan struktur, kelakuan, komposisi, sifat tndak balas yang berkaitan dengan atom, ion, unsur atau sebatian serta fenomena yang menerangkan fenomena kimia.
Contoh:
·         Platinum – unsur logam berharga berwarna putih kekelabuan, tidak boleh calar, dan sering digunakan untuk membuat barang kemas.
·         Morfin – sejenis dadah yang diperoleh daripada candu dan digunakan untuk melegakan kesakitan.
·         Fluorin – gas berwarna kuning pucat menyerupai klorin, berbau sengit dan beracun.
d.    Teknologi
Merupakan kajian yang menggunakan pengetahuan sains untuk tujuan praktis dalam industri, pertanian, perubatan, perniagaan, media massa.
Contoh:
·         Televisyen – alat yang dicipta khusus untuk penyiaran gambar hidup serta berbunyi menerusi kabel udara pada skrin atau kaca peti televisyen.
·         Bateri – dua sel atau lebih yang disusun secara bersiri atau selari untuk menghasilkan daya gerak eletrik.
·         Gigabait – unit data yang bersamaan dengan seribu juta atau 10x9 bait, digunakan bagi menyatakan kemampuan storan pukal seperti cekera keras.
4.    Maklumat berdasarkan kepada hasil kajian dan fakta yang telah dibuktikan melalui uji kaji.
Contoh:
·         Bunyi terhasil melalui getaran yang kemudiannya mewujudkan gelombang bunyi yang bergerak melalui medium seperti udara dan air sebelum sampai ke telinga kita.
·         Kitaran air melibatkan air mengewap (tukar kepada gas), naik ke langit, sejuk dan memekat menjadi titisan hujan atau hablur air batu yang kita lihat sebagai awan, jatuh ke bumi sebagai hujan, salji atau hujan batu sebelum mengewap semula dan meneruskan kitaran.
·         Manusia bernafas mengeluarkan karbon dioksida (CO2). Tumbuh-tumbuhan pula menukarkan karbon dioksida menggunakan cahaya matahari yang kemudiannya menjadi makanan semasa berlakunya proses fotosintesis.
5.    Menggunakan rumus atau formula yang berkaitan dalam bidang sains.
·         Efficiency = Is Vs  x 100 %
            (kecekapan) = Ip Vp X 100%

·         Momentum,p = mv
m=jisim, kg
v­=halaju, ms-1

Ciri Tatabahasa
1.    Morfologi
Dalam laras sains terdapat perkataan yang tergolong dalam kategori Kata Tunggal atau istilah umum tetapi dijadikan sebagai Kata Khusus untuk sesuatu istilah atau ungkapan yang menjurus kepada sains.
Contoh:
·         Tikus – Tetikus
·         Tingkap – Tetingkap
·         Muat turun (download)
·         Layar – Pelayar (browser)
2.    Akronim
Dalam laras sains terdapat kata akronim yang dihkhususkan untuk ungkapan-ungkapan sains yang dan hanya digunakan dalam mengupas dan membincangkan perihal sains. Akronim yang dicipta selalunya digunakan sebagai ringkasan kepada makna akronim yang selalunya panjang dan susah untuk diingati.
Contoh:
·         Li – Litium (symbol kimia bagi sebatian litium)
·         HIV – Human Immunodeficiency Virus (Virus Kurang Daya Tahan Manusia)
·         ASTRO – Autonomous Spaces Transport Robotic Operations (Ruang Autonomi Pengangkutan Operasi Robotik)
·         AIDS – Acquaired Immune Deficiency Syndrome (Sindrom kurang daya tahan penyakit)

3.    Kata Majmuk
Terdapat banyak kata majmuk yang wujud dalam bidang sains dan teknologi yang digunakan khusus.
Contoh:
·         Tabung uji
·         Hala laju
·         Garis lurus